Danh mục

Switch Ruijie

Thương hiệu
Khoảng giá

0 đ - 5.000.000 đ

Áp dụng
Switch Ruijie 30 sản phẩm
Thiết bị chuyển mạch switch 24 cổng Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H tốc độ 56Gbps, 10/100/1000BASE-T
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng 1000M SFP ports
 • - CPU Memory: 512MB | Flash: 256MB
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch switch 24 cổng quang SFP Ruijie RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 108Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng quang SFP
 • - 24 cổng quang SFP 100/1000M, 8 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 108Mpps
Khuyến mãi
Cục chia mạng switch 48 cổng Ruijie RG-NBS5200-48GT4XS tốc độ 336Gbps, 114Mpps, 10/100/1000BASE-T
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 114Mpps
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng 24 cổng Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 108Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 108Mpps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng 48 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS5100-48GT4SFP tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 87Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP 1000BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 87Mpps
Khuyến mãi
Switch chia mạng 24 cổng Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 51Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP 1000BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 51Mpps
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch switch 48 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P tốc độ 336Gbps, 132Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T, hỗ trợ PoE/PoE+ tối đa 30W mỗi cổng
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 132Mpps
Khuyến mãi
Switch mạng 24 cổng Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 96Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T, hỗ trợ PoE/PoE+ tối đa 30W mỗi cổng
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P công suất 270W, tốc độ 336Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+, tổng công suất 370W
 • - 4 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps
Khuyến mãi
Switch mạng PoE 8 Cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P công suất 125W, tốc độ 192Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 125W
 • - 8 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 125W
 • - 2 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng switch 24 cổng quang SFP Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 96Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng quang SFP
 • - 24 SFP 100/1000M, 8 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps
Khuyến mãi
Cổng chia mạng switch 48 port Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS 48 Cổng 10/100/1000BASE-T, tốc độ 336Gbps, 132Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 132Mpps
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng switch 24 cổng Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS 10/100/1000BASE-T, tốc độ 336Gbps, 96Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng switch 24 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP, tốc độ chuyển mạch 336Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng switch 8 cổng Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP tốc độ 192Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 8 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 2 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps
Khuyến mãi
Cổng chia mạng switch 24 cổng Ruijie RG-ES224GC 10/100/1000BASE-T, tốc độ chuyển mạch 48Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch switch quản lý layer 2 18 cổng Ruijie RG-ES216GC tốc độ chuyển mạch 32Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 16 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps
 • - MAC: 8K
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch 8 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-ES208GC tốc độ chuyển mạch 16Gbps, chống sét 4KV
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 8 cổng 10/100/1000M
 • - 1 cổng 10/100/1000M uplink
 • - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch switch PoE 24 cổng Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E tốc độ 12.8Gbps, công suất 185W
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100BASE-T công suất 185W
 • - 24 cổng PoE/PoE+, tổng công suất 185W
 • - 2 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 2 cổng 1000M SFP ports
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch switch PoE 26 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-ES226GC-P công suất 370W, tốc dộ chuyển mạch 52Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 26 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W
 • - 24 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 370W
 • - 2 cổng 1000M SFP ports
 • - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps
Khuyến mãi
Switch PoE 18 cổng 10/100/1000BASE-T công suất 240W Ruijie RG-ES218GC-P tốc độ chuyển mạch 36Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 240W
 • - 16 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 240W
 • - 2 cổng 1000M SFP ports
 • - Tốc độ chuyển mạch: 36Gbps
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch PoE 5 cổng chuyên dùng CCTV Ruijie RG-ES205GC-P tốc độ 10Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 5 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 54W
 • - 4 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 54W
 • - 1 cổng 10/100/1000M uplink
 • - Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
Khuyến mãi
Switch PoE 24 cổng Ruijie RG-ES126G-P-L 370W, 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T, tốc độ chuyển mạch 52Gbps
6.114.000đ 48%
Giá thị trường: 11.590.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 370W
 • 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T
 • Auto MDI/MDI-X
 • Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps
 • Nguồn cung cấp AC 100~240V / 50Hz~60Hz
 • Kích thước: 440x 205 x 43.6 mm
Khuyến mãi
Switch PoE 24 Port Ruijie RG-ES126G-LP-L 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T, 180W, tốc độ 52Gbps
5.417.000đ 49%
Giá thị trường: 10.428.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • - Nguồn 100-240V AC
 • Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 180W
 • 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T
 • Auto MDI/MDI-X
 • Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps
 • Nguồn cung cấp AC 100~240V / 50Hz~60Hz
 • Hỗ trợ chống sét 4KV
Khuyến mãi
Switch PoE 8 Port Ruijie RG-ES110D-P tổng công suất 110W, 2 cổng uplink, tốc độ chuyển mạch 5.6Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Switch PoE 8 cổng, tổng công suất 110W
 • 8 cổng 10/100BASE-T PoE/PoE+, 2 cổng 10/100/1000BASE-T uplink
 • Tốc độ chuyển mạch: 5.6Gbps
 • Tốc độ chuyển mạch gói: 4.17 Mpps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto MDI/MDIX
 • MAC: 8K
Khuyến mãi
Bộ chia mạng Switch Ruijie RG-ES116G 16 cổng 10/100/1000 BASE-T, tốc độ 32Gbps
1.505.000đ 29%
Giá thị trường: 2.112.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • 16 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps
 • Tốc độ chuyển mạch gói: 23.81 Mpps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto MDI/MDIX
 • Nguồn 100-240V AC
 • MAC: 8K
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch Switch Ruijie RG-ES108GD 8 cổng 10/100/1000 BASE-T, tốc độ 16Gbps, vỏ kim loại
576.000đ 48%
Giá thị trường: 1.091.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
 • support auto MDI/MDIX
 • Nguồn DC 5.0V / 600mA
 • Có đèn chỉ báo hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
Khuyến mãi
Cổng chia mạng 5 cổng 10/100/1000 BASE-T Switch Ruijie RG-ES105GD tốc độ chuyển mạch 10Gbps
462.000đ 47%
Giá thị trường: 871.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • - 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • - Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
 • - support auto MDI/MDIX
 • - Nguồn DC 5.0V / 600mA
 • - Có đèn chỉ báo hoạt động
 • - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
Khuyến mãi
Cục chia mạng 8 cổng 10/100/1000 BASE-T Switch Ruijie RG-ES08G , Tốc độ 16Gbps
460.000đ 48%
Giá thị trường: 879.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Unmanaged switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX
 • Nguồn DC 9.0V / 600mA
 • Chất liệu: vỏ nhựa
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng 5 cổng 10/100/1000 BASE-T Switch Ruijie RG-ES05G tốc độ chuyển mạch 16Gbps
319.000đ 48%
Giá thị trường: 610.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Unmanaged switch 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX
 • Nguồn DC 5.0V / 600mA
 • Chất liệu: vỏ nhựa
Khuyến mãi