Đầu ghi hình 47 sản phẩm
Đầu ghi camera IP 5MP Hikvision DS-8132HUHI-K8 32 kênh, hỗ trợ 8 SATA upto 10TB, 2 cổng mạng 10M/100M/1000M
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi Turbo HD 4.0 32 kênh
 • - Hỗ trợ cổng CBVS
 • - Hỗ trợ 8 SATA lên đến 10TB
 • - Hỗ trợ 1 cổng eSATA
Khuyến mãi
Đầu ghi hình 32 kênh camera 3MP Hikvision DS-8132HQHI-K8 hỗ trợ 8 SATA lên đến 10TB, Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Hỗ trợ cổng CBVS
 • - Hỗ trợ 1 cổng eSATA
 • - Hỗ trợ 8 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu thu camera IP 32 kênh Hikvision DS-7332HUHI-K4 4 SATA upto 10TB, 2 cổng mạng 10M/100M/1000M
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi Turbo HD 4.0 32 kênh
 • - Hỗ trợ cổng CBVS
 • - Hỗ trợ 4 SATA lên đến 10TB
 • - Hỗ trợ 1 cổng eSATA
Khuyến mãi
Đầu ghi camera 4MP Hikvision DS-7332HQHI-K4 32 kênh, hỗ trợ 4 SATA lên đến 10TB, 1 cổng eSATA
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh
 • - Hỗ trợ gán tối đa 8 camera IP
 • - 1 LAN 10M/100M/1000M
 • - Hỗ trợ 4 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera IP 8 kênh Hikvision DS-7208HTHI-K2 (S) hỗ trợ 2 SATA upto 10TB, Chuẩn nén hình ảnh H.265+
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
 • - Hỗ trợ 2 SATA lên đến 10TB
 • - Cổng kết nối mạng: 1 RJ45 1000M
Khuyến mãi
Đầu ghi hình 4K Hikvision DS-7204HTHI-K1 (S) 4 kênh, hỗ trợ 1 SATA 10TB, Hỗ trợ H.265+
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Hỗ trợ gán tối đa 8 camera IP
 • - Đầu ra HDMI 4K
 • - Hỗ trợ 1 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi Hybrid 16 kênh Hikvision iDS-7216HUHI-M2/S (C) 2 SATA lên đến 10TB, hỗ trợ truyền âm thanh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 16 kênh
 • - Hỗ trợ camera HDTVI, HDCVI, AHD, Analog
 • - Hỗ trợ 2 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu thu hình 8 kênh camera Hikvision iDS-7208HUHI-M2/S hỗ trợ 2 SATA 10TB, phát hiện khuôn mặt
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Chuẩn nén hình ảnh H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264.
 • - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục
 • - Hỗ trợ 2 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình camera IP Hikvision iDS-7208HUHI-M1/S 8 kênh 8MP 1 SATA upto 10TB, hỗ trợ truyền âm thanh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục
 • - Tính năng thông minh VCA
 • - Hỗ trợ 1 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu thu camera 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-M1/S hỗ trợ 1 SATA 10TB, cảnh báo chuyển động, phát hiện người và xe
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Chuẩn nén hình ảnh H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264.
 • - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục
 • - Hỗ trợ 1 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình Hybrid 16 kênh Hikvision DS-7216HUHI-K2(S) hỗ trợ 2 SATA lên đến 10TB
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8MP 16 kênh
 • - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 pro+
 • - Chế độ phát lại đồng thời
 • - Hỗ trợ 2 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình camera 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K1/UHK 1 SATA lên đến 8TB
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh 5MP Turbo HD.
 • - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 PRO/H.265 PRO+
 • - Hỗ trợ add 16 camera IP
 • - Hỗ trợ 1 SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K1/E (S) Hỗ trợ H265+, hỗ trợ 1 SATA 10TB
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc
 • - Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K1/E (S) hỗ trợ gán thêm 4 camera IP, 1 SATA lên đến 10TB
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi 8 Megapixel lite 4 kênh
 • - Hỗ trợ add 4 camera IP
 • - Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA lên đến 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình camera 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K1 (S) 1 SATA 10TB, hỗ trợ camera lên đến 8MP
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc
 • - Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi 32 kênh Hikvision iDS-7232HQHI-M2/S (E) 2 SATA upto 10TB, Hỗ trợ truyền âm thanh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 32 kênh
 • - Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
 • - 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
 • - Hỗ trợ camera HDTVI, HDCVI, AHD, Analog
Khuyến mãi
Đầu ghi camera IP Hikvision iDS-7216HQHI-M1/S 16 kênh 1 SATA 10TB, cảnh báo chuyển động giả thông minh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 16 kênh
 • - Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
 • - Tính năng thông minh VCA
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình camera Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M1/S 1 SATA 10TB, nhận dạng người và xe
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 10TB
 • - Lọc báo động người/ phương tiện
Khuyến mãi
Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision iDS-7204HQHI-M1/S 1SATA upto 10TB, Cảnh báo chuyển động giả, nhận dạng người và xe
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
 • - Tính năng thông minh VCA
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera IP Hikvision iDS-7216HQHI-M1/E(C) 16 kênh, hỗ trợ 1 SATA 10TB, chống cảnh báo giả, nhận dạng người
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 16 kênh
 • - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 10TB
 • - Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
Khuyến mãi
Đầu thu camera 16 kênh Hikvision DS-7216HQHI-K1 1 SATA 10TB, Hỗ trợ camera tích hợp micro
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 16 kênh
 • - Hỗ trợ H.265+ tăng gấp 4 LẦN dung lượng lưu trữ
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera IP 4 kênh Hikvision DS-7204HQHI-K1/E(C)(S) hỗ trợ camera 6MP, 1 SATA 10TB, tích hợp mic thu âm thanh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
 • - Hỗ trợ camera có mic
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera 4 kênh Hikvision DS-7204HQHI-K1 vỏ sắt hỗ trợ 1 SATA 10TB, tích hợp micro
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Hỗ trợ H265 PRO+
 • - Hỗ trợ ngõ ra âm thanh 2 chiều
 • - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108HQHI-K1 1 SATA lên đến 6TB, hỗ trợ chuẩn nén H,265+
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
 • - Hỗ trợ ghi hình 12fps , hỗ trợ 2 camera IP 4MP
 • - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng 6TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera 4MP 4 kênh Hikvision DS-7104HQHI-K1 (S) 1 SATA 6TB, Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
 • - Chất liệu: vỏ sắt
 • - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng 10TB
Khuyến mãi
Đầu thu camera 16 kênh Hikvision DS-7216HGHI-K1 (S) 1 SATA upto 10TB, 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 16 kênh
 • - Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite/720p
 • - Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5MP
 • - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera 8 kênh Hikvision DS-7208HGHI-K1 (S) hỗ trợ 1 SATA 10TB, vỏ sắt
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 8 kênh
 • - Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite/720p
 • - Chất liệu: vỏ sắt
 • - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera 4 kênh Hikvision DS-7204HGHI-K1 (S) ghi hình tối đa 1080P, 1 SATA lên đến 10TB
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh
 • - Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite/720p
 • - Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5MP
 • - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng 10TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình camera 4 kênh Hikvision DS-7204HGHI-F1(S) vỏ sắt, 1 SATA upto 6TB, Hỗ trợ H.264+
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0
 • - Độ phân giải ghi hình: 1280×720P
 • - Chất liệu: vỏ sắt
 • - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
Khuyến mãi
Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1(S) hỗ trợ 1 SATA upto 6TB, âm thanh 2 chiều
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0
 • - Độ phân giải ghi hình: 1280×720P
 • - Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm dung lượng lưu trữ
 • - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
Khuyến mãi
Đầu ghi camera Hikvision IP DS-7616NI-K2 xuất hình Ultra HD 4K 16 kênh
Đầu ghi camera Hikvision IP DS-7616NI-K2 xuất hình Ultra HD 4K 16 kênh Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi camera Hikvision IP DS-7616NI-K2 xuất hình Ultra HD 4K 16 kênh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 16 kênh
 • Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K, 2K và VGA
 • Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB.
 • Khả năng gán được số lượng 16 camera IP.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi Hikvision 8 kênh IP DS-7608NI-K2/8P hỗ trợ 8 cổng PoE
Đầu ghi Hikvision 8 kênh IP DS-7608NI-K2/8P hỗ trợ 8 cổng PoE Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi Hikvision 8 kênh IP DS-7608NI-K2/8P hỗ trợ 8 cổng PoE
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 8 kênh
 • Hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at
 • Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K, 2K và VGA
 • Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB.
 • Hỗ trợ 8 cổng PoE
 • Khả năng gán được số lượng 8 camera IP.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi Hikvision 8 kênh IP DS-7608NI-K2 chuẩn nén H265+
Đầu ghi Hikvision 8 kênh IP DS-7608NI-K2 chuẩn nén H265+ Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi Hikvision 8 kênh IP DS-7608NI-K2 chuẩn nén H265+
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 8 kênh
 • Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K, 2K và VGA
 • Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB.
 • Khả năng gán được số lượng 8 camera IP.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi Hikvision DS-7616NI-K1(B) 16 kênh chuẩn nén H265+
Đầu ghi Hikvision DS-7616NI-K1(B) 16 kênh chuẩn nén H265+ Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi Hikvision DS-7616NI-K1(B) 16 kênh chuẩn nén H265+
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 16 kênh
 • Chuấn nén H.265+/ H.265/ H264/ H264+/ MPEG4
 • Băng thông đầu vào: 160Mbps
 • Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mpx
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng x 6TB
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu thu camera 8 kênh Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B) xuất hình Ultra HD 4K
Đầu thu camera 8 kênh Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B) xuất hình Ultra HD 4K Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu thu camera 8 kênh Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B) xuất hình Ultra HD 4K
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 8 kênh
 • Chuấn nén H.265+/ H.265/ H264/ H264+/ MPEG4
 • Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mpx
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng x 6TB
 • Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu thu camera Hikvision DS-7608NI-K1(B) xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh
Đầu thu camera Hikvision DS-7608NI-K1(B) xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu thu camera Hikvision DS-7608NI-K1(B) xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 8 kênh
 • Chuấn nén H.265+/ H.265/ H264/ H264+/ MPEG4
 • Băng thông đầu vào: 80Mbps
 • Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mpx
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng x 6TB
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình IP Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B) xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh
Đầu ghi hình IP Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B) xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình IP Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B) xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 4 kênh
 • Chuấn nén H.265+/ H.265/ H264/ H264+/ MPEG4
 • Băng thông đầu vào: 40Mbps
 • Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mpx
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng x 6TB
 • Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình IP Hikvision DS-7604NI-K1(B) xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh
Đầu ghi hình IP Hikvision DS-7604NI-K1(B) xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình IP Hikvision DS-7604NI-K1(B) xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Đầu ghi hình IP 4 kênh
 • Chuấn nén H.265+/ H.265/ H264/ H264+/ MPEG4
 • Băng thông đầu vào: 40Mbps
 • Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mpx
 • Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng x 6TB
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M hỗ trợ 8 cổng PoE
Đầu ghi hình camera IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M hỗ trợ 8 cổng PoE 3.523.000đ 35% 5.420.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M hỗ trợ 8 cổng PoE
3.523.000đ 35%
Giá thị trường: 5.420.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264.
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
 • Băng thông đầu vào 60Mbps, băng thông đầu ra 60Mbps.
 • Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB.
 • Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M chuẩn nén H265+
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M chuẩn nén H265+ 1.846.000đ 35% 2.840.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M chuẩn nén H265+
1.846.000đ 35%
Giá thị trường: 2.840.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264.
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
 • Băng thông đầu vào 60Mbps, băng thông đầu ra 60Mbps.
 • Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P ghi hình tối đa 4MP
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P ghi hình tối đa 4MP 3.523.000đ 35% 5.420.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P ghi hình tối đa 4MP
3.523.000đ 35%
Giá thị trường: 5.420.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
 • Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect.
 • Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1 1.846.000đ 35% 2.840.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1
1.846.000đ 35%
Giá thị trường: 2.840.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
 • Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
Đầu ghi hình IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M 2.620.000đ 35% 4.030.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
2.620.000đ 35%
Giá thị trường: 4.030.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP
 • Băng thông đầu vào 40Mbps, băng thông đầu ra 60Mbps
 • Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB, PoE
 • Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M chuẩn nén H265+
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M chuẩn nén H265+ 1.508.000đ 35% 2.320.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M chuẩn nén H265+
1.508.000đ 35%
Giá thị trường: 2.320.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
 • Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P 2.620.000đ 35% 4.030.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P
2.620.000đ 35%
Giá thị trường: 4.030.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
 • Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect.
 • Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1 1.508.000đ 35% 2.320.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1
1.508.000đ 35%
Giá thị trường: 2.320.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
 • Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
 • Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
 • Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD