Danh mục

Bộ chia mạng ( Switch)

Thương hiệu
Khoảng giá

0 đ - 5.000.000 đ

Áp dụng
Bộ chia mạng ( Switch) 55 sản phẩm
Thiết bị chuyển mạch switch 24 cổng Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H tốc độ 56Gbps, 10/100/1000BASE-T
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng 1000M SFP ports
 • - CPU Memory: 512MB | Flash: 256MB
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch switch 24 cổng quang SFP Ruijie RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 108Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng quang SFP
 • - 24 cổng quang SFP 100/1000M, 8 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 108Mpps
Khuyến mãi
Cục chia mạng switch 48 cổng Ruijie RG-NBS5200-48GT4XS tốc độ 336Gbps, 114Mpps, 10/100/1000BASE-T
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 114Mpps
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng 24 cổng Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 108Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 108Mpps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng 48 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS5100-48GT4SFP tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 87Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP 1000BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 87Mpps
Khuyến mãi
Switch chia mạng 24 cổng Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 51Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP 1000BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 51Mpps
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch switch 48 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P tốc độ 336Gbps, 132Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T, hỗ trợ PoE/PoE+ tối đa 30W mỗi cổng
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 132Mpps
Khuyến mãi
Switch mạng 24 cổng Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 96Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T, hỗ trợ PoE/PoE+ tối đa 30W mỗi cổng
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P công suất 270W, tốc độ 336Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+, tổng công suất 370W
 • - 4 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps
Khuyến mãi
Switch mạng PoE 8 Cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P công suất 125W, tốc độ 192Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 125W
 • - 8 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 125W
 • - 2 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng switch 24 cổng quang SFP Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS tốc độ chuyển mạch 336Gbps, 96Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng quang SFP
 • - 24 SFP 100/1000M, 8 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps
Khuyến mãi
Cổng chia mạng switch 48 port Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS 48 Cổng 10/100/1000BASE-T, tốc độ 336Gbps, 132Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 48 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 132Mpps
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng switch 24 cổng Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS 10/100/1000BASE-T, tốc độ 336Gbps, 96Mpps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps
Khuyến mãi
Bộ chia mạng switch 24 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP, tốc độ chuyển mạch 336Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 4 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng switch 8 cổng Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP tốc độ 192Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 8 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 2 cổng SFP BASE-X
 • - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps
Khuyến mãi
Cổng chia mạng switch 24 cổng Ruijie RG-ES224GC 10/100/1000BASE-T, tốc độ chuyển mạch 48Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 24 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch switch quản lý layer 2 18 cổng Ruijie RG-ES216GC tốc độ chuyển mạch 32Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 16 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps
 • - MAC: 8K
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch 8 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-ES208GC tốc độ chuyển mạch 16Gbps, chống sét 4KV
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 8 Cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 8 cổng 10/100/1000M
 • - 1 cổng 10/100/1000M uplink
 • - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch switch PoE 24 cổng Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E tốc độ 12.8Gbps, công suất 185W
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100BASE-T công suất 185W
 • - 24 cổng PoE/PoE+, tổng công suất 185W
 • - 2 cổng 10/100/1000BASE-T
 • - 2 cổng 1000M SFP ports
Khuyến mãi
Bộ chuyển mạch switch PoE 26 cổng 10/100/1000BASE-T Ruijie RG-ES226GC-P công suất 370W, tốc dộ chuyển mạch 52Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 26 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W
 • - 24 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 370W
 • - 2 cổng 1000M SFP ports
 • - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps
Khuyến mãi
Switch PoE 18 cổng 10/100/1000BASE-T công suất 240W Ruijie RG-ES218GC-P tốc độ chuyển mạch 36Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 240W
 • - 16 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 240W
 • - 2 cổng 1000M SFP ports
 • - Tốc độ chuyển mạch: 36Gbps
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch PoE 5 cổng chuyên dùng CCTV Ruijie RG-ES205GC-P tốc độ 10Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • - Layer 2 Smart Managed PoE Switch 5 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 54W
 • - 4 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 54W
 • - 1 cổng 10/100/1000M uplink
 • - Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
Khuyến mãi
Switch PoE 24 cổng Ruijie RG-ES126G-P-L 370W, 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T, tốc độ chuyển mạch 52Gbps
6.114.000đ 48%
Giá thị trường: 11.590.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 370W
 • 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T
 • Auto MDI/MDI-X
 • Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps
 • Nguồn cung cấp AC 100~240V / 50Hz~60Hz
 • Kích thước: 440x 205 x 43.6 mm
Khuyến mãi
Switch PoE 24 Port Ruijie RG-ES126G-LP-L 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T, 180W, tốc độ 52Gbps
5.417.000đ 49%
Giá thị trường: 10.428.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • - Nguồn 100-240V AC
 • Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 180W
 • 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T
 • Auto MDI/MDI-X
 • Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps
 • Nguồn cung cấp AC 100~240V / 50Hz~60Hz
 • Hỗ trợ chống sét 4KV
Khuyến mãi
Switch PoE 8 Port Ruijie RG-ES110D-P tổng công suất 110W, 2 cổng uplink, tốc độ chuyển mạch 5.6Gbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Switch PoE 8 cổng, tổng công suất 110W
 • 8 cổng 10/100BASE-T PoE/PoE+, 2 cổng 10/100/1000BASE-T uplink
 • Tốc độ chuyển mạch: 5.6Gbps
 • Tốc độ chuyển mạch gói: 4.17 Mpps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto MDI/MDIX
 • MAC: 8K
Khuyến mãi
Bộ chia mạng Switch Ruijie RG-ES116G 16 cổng 10/100/1000 BASE-T, tốc độ 32Gbps
1.505.000đ 29%
Giá thị trường: 2.112.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • 16 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps
 • Tốc độ chuyển mạch gói: 23.81 Mpps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto MDI/MDIX
 • Nguồn 100-240V AC
 • MAC: 8K
Khuyến mãi
Thiết bị chuyển mạch Switch Ruijie RG-ES108GD 8 cổng 10/100/1000 BASE-T, tốc độ 16Gbps, vỏ kim loại
576.000đ 48%
Giá thị trường: 1.091.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
 • support auto MDI/MDIX
 • Nguồn DC 5.0V / 600mA
 • Có đèn chỉ báo hoạt động
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
Khuyến mãi
Cổng chia mạng 5 cổng 10/100/1000 BASE-T Switch Ruijie RG-ES105GD tốc độ chuyển mạch 10Gbps
462.000đ 47%
Giá thị trường: 871.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • - 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • - Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
 • - support auto MDI/MDIX
 • - Nguồn DC 5.0V / 600mA
 • - Có đèn chỉ báo hoạt động
 • - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
Khuyến mãi
Cục chia mạng 8 cổng 10/100/1000 BASE-T Switch Ruijie RG-ES08G , Tốc độ 16Gbps
460.000đ 48%
Giá thị trường: 879.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Unmanaged switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX
 • Nguồn DC 9.0V / 600mA
 • Chất liệu: vỏ nhựa
Khuyến mãi
Thiết bị chia mạng 5 cổng 10/100/1000 BASE-T Switch Ruijie RG-ES05G tốc độ chuyển mạch 16Gbps
319.000đ 48%
Giá thị trường: 610.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Unmanaged switch 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • 5 cổng 10/100/1000 BASE-T
 • Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
 • Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX
 • Nguồn DC 5.0V / 600mA
 • Chất liệu: vỏ nhựa
Khuyến mãi
Switch POE 24 cổng HiLook NS-0326P-230(B) truyền dẫn tối đa 250m
4.949.000đ 30%
Giá thị trường: 7.070.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Cổng mạng Standard tiêu chuẩn IEEE 802.3af/at.
 • Công suất PoE: 230W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa tối đa 250m.
 • Chế độ mở rộng (9-16 cổng).
 • Bảng địa chỉ MAC: 4K
 • Khả năng chuyển mạch: 8.8Gbps
 • Tốc độ chuyển tiếp gói: 6.547 Mpps
Khuyến mãi
Switch POE 16 cổng HiLook NS-0318P-130(B) truyền dẫn tối đa 250m
3.948.000đ 30%
Giá thị trường: 5.640.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch L2, Unmanaged, 16 cổng PoE 100M + 1 cổng RJ45 1000M.
 • Cổng mạng Standard Tiêu chuẩn IEEE 802.3af/at.
 • Công suất PoE: 130W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa tối đa 250m.
 • Chế độ mở rộng (9-16 cổng).
 • Tốc độ chuyển tiếp gói: 5.356 Mpps
Khuyến mãi
Switch cấp nguồn POE HiLook NS-0109P-60(B) 8 port công suất 100Mbps
1.155.000đ 30%
Giá thị trường: 1.650.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch L2, Unmanaged, 8 cổng PoE 100M + 1 cổng uplink port 100M
 • Cổng mạng Standard Tiêu chuẩn IEEE 802.3af/at.
 • Công suất PoE 60W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa tối đa 250m.
 • Bảng địa chỉ MAC: 2K
 • Tốc độ chuyển tiếp gói: 1.339 Mpps
 • Nguồn cấp: 48VDC, 1.35A
Khuyến mãi
Switch cấp nguồn POE HiLook NS-0310P-60 8 port công suất 100Mbps
1.512.000đ 30%
Giá thị trường: 2.160.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Cổng thiết bị mạng PoE 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 100M
 • L2, Unmanaged, 802.3af/at
 • Tiêu Chuẩn: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
 • Bảng Địa Chỉ MAC: 16K
 • Chuyển Đổi Công Suất: 5.6 Gbps
 • Công suất PoE 60W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa tối đa 250m
 • Vỏ kim loại độ bền cao chắc chắn.
Khuyến mãi
Switch cấp nguồn POE HiLook NS-0105P-35(B) 4 port công suất 100Mbps
749.000đ 30%
Giá thị trường: 1.070.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chất liệu kim loại, thiết kế không quạt
 • Cổng thiết bị mạng PoE 4 × 100 Mbps và 1 × 100 Mbps
 • Cổng mạng Standard Tiêu chuẩn IEEE 802.3at/af
 • Khoảng cách truyền lên tới 250m
 • Công suất PoE: 35W
Khuyến mãi
Switch POE 4 cổng HiLook NS-0106P-35 1 cổng uplink 100M
812.000đ 30%
Giá thị trường: 1.160.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Chất liệu kim loại.
 • Cổng thiết bị mạng PoE 4 cổng PoE 100M
 • L2, Unmanaged, 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at
 • Công suất PoE 35W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa tối đa 250m
Khuyến mãi
Switch POE 8 cổng Hikvision DS-3E0319P-EI 100Mbps chuyên dụng cho camera
Switch POE 8 cổng Hikvision DS-3E0319P-EI 100Mbps chuyên dụng cho camera Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch POE 8 cổng Hikvision DS-3E0319P-EI 100Mbps chuyên dụng cho camera
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng thông minh 8 cổng PoE.
 • Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm.
 • Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at
 • Công suất PoE 110W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
 • Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 8).
 • Vỏ kim loại, thiết kế không quạt.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Bộ truyền tải video wifi Hikvision DS-3WF01C-2N khoảng cách 500m
Bộ truyền tải video wifi Hikvision DS-3WF01C-2N khoảng cách 500m 5.268.000đ 40% 8.780.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Bộ truyền tải video wifi Hikvision DS-3WF01C-2N khoảng cách 500m
5.268.000đ 40%
Giá thị trường: 8.780.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Bộ truyền tải Video không dây 2.4G chuyên dùng cho thang máy
 • Băng thông tối đa lên đến: 300Mbps
 • Khoảng cách truyền dẫn lên đến: 500 mét
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Thiết bị mạng HUB-SWITCH PoE HIKVISION DS-3E0106P-E/M 4 port 100Mbps
Thiết bị mạng HUB-SWITCH PoE HIKVISION DS-3E0106P-E/M 4 port 100Mbps 702.000đ 40% 1.170.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Thiết bị mạng HUB-SWITCH PoE HIKVISION DS-3E0106P-E/M 4 port 100Mbps
702.000đ 40%
Giá thị trường: 1.170.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch 4 cổng PoE, 2 cổng uplink 10/100Mbps.
 • Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at.
 • Công suất PoE 35W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m.
 • Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 0.8928Mpps.
 • Chống sét 6KV cho các cổng PoE.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch POE 8 cổng Hikvision DS-3E0310P-E/M chuyên dụng cho camera
Switch POE 8 cổng Hikvision DS-3E0310P-E/M chuyên dụng cho camera 1.422.000đ 40% 2.370.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch POE 8 cổng Hikvision DS-3E0310P-E/M chuyên dụng cho camera
1.422.000đ 40%
Giá thị trường: 2.370.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng 8 cổng PoE, 2 cổng uplink 10/100/1000 Mbps
 • Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at
 • Công suất PoE 60W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
 • Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m.
 • Bảng địa chỉ MAC: 16K.
 • Khả năng chuyển mạch 5.6Gbps.
 • Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 4.1664Mpps
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Thiết bị mạng HUB-SWITCH PoE HIKVISION DS-3E1105P-EI 4 port 100Mbps
Thiết bị mạng HUB-SWITCH PoE HIKVISION DS-3E1105P-EI 4 port 100Mbps 882.000đ 40% 1.470.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Thiết bị mạng HUB-SWITCH PoE HIKVISION DS-3E1105P-EI 4 port 100Mbps
882.000đ 40%
Giá thị trường: 1.470.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng thông minh 4 cổng PoE
 • Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm.
 • Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at
 • Công suất PoE 60W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
 • Bảng địa chỉ MAC: 2K , khả năng chuyển mạch 1 Gbps
 • Vỏ kim loại, thiết kế không quạt.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Bộ truyền tải video thang máy Hikvision DS-3WF0AC-2NT khoảng cách 100m
Bộ truyền tải video thang máy Hikvision DS-3WF0AC-2NT khoảng cách 100m 3.078.000đ 40% 5.130.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Bộ truyền tải video thang máy Hikvision DS-3WF0AC-2NT khoảng cách 100m
3.078.000đ 40%
Giá thị trường: 5.130.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Bộ truyền tải Video không dây 2.4GHz chuyên dùng cho thang máy.
 • Khoảng cách truyền dẫn lên đến 100 mét.
 • Thiết kế đặc biệt cho việc truyền dẫn video.
 • Dễ dàng cấu hình qua giao diện Web.
 • 300Mbps 802.11n wireless
 • Tích hợp antenna 8dBi 2 × 2 MIMO.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B) 24 cổng 100M
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B) 24 cổng 100M 4.860.000đ 40% 8.100.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B) 24 cổng 100M
4.860.000đ 40%
Giá thị trường: 8.100.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M, Layer 2.
 • Tự tương thích chuẩn 802.3af/at.
 • Tổng công suất PoE 225W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 250m
 • Chống sét: 4KV cho mỗi cổng
 • Vỏ kim loại
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M 24 port truyền dẫn 250m
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M 24 port truyền dẫn 250m Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M 24 port truyền dẫn 250m
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Switch L2, 24 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 1000M
 • Tự tương thích chuẩn 802.3af/at
 • Tổng công suất PoE 225W
 • Bốn chế độ hoạt động
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE 24 port HIKVISION DS-3E0326P-E(B) truyền dẫn 250m
Switch cấp nguồn PoE 24 port HIKVISION DS-3E0326P-E(B) truyền dẫn 250m 5.664.000đ 40% 9.440.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE 24 port HIKVISION DS-3E0326P-E(B) truyền dẫn 250m
5.664.000đ 40%
Giá thị trường: 9.440.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M, Layer 2.
 • Tự tương thích chuẩn 802.3af/at.
 • Tổng công suất PoE 370W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 250m ở chế độ mở rộng.
 • Cổng ưu tiên: Cổng 1 – 8, Ưu tiên chất lượng dịch vụ.
 • Chống sét: 4KV cho mỗi cổng.
 • Vỏ kim loại.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE 24 port HIKVISION DS-3E0326P-E 10/100Mbps
Switch PoE 24 port HIKVISION DS-3E0326P-E 10/100Mbps Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE 24 port HIKVISION DS-3E0326P-E 10/100Mbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M, Layer 2.
 • Tự tương thích chuẩn 802.3af/at.
 • Tổng công suất PoE 370W.
 • Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 250m ở chế độ mở rộng.
 • Cổng ưu tiên: Cổng 1 – 8, Ưu tiên chất lượng dịch vụ.
 • Chống sét: 4KV cho mỗi cổng.
 • Vỏ kim loại.
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B) 16 port 100M
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B) 16 port 100M 4.050.000đ 40% 6.750.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B) 16 port 100M
4.050.000đ 40%
Giá thị trường: 6.750.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch 16 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 1000M
 • Tự tương thích chuẩn 802.3af/at
 • Tổng công suất PoE 135W
 • Bốn chế độ hoạt động
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M 16 port 100M
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M 16 port 100M Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch cấp nguồn PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M 16 port 100M
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Switch 16 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 1000M
 • Tự tương thích chuẩn 802.3af/at
 • Tổng công suất PoE 135W
 • Bốn chế độ hoạt động
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE 16 port HIKVISION DS-3E0318P-E(B) 100M cấp nguồn 250m
Switch PoE 16 port HIKVISION DS-3E0318P-E(B) 100M cấp nguồn 250m 4.656.000đ 40% 7.760.000 đ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE 16 port HIKVISION DS-3E0318P-E(B) 100M cấp nguồn 250m
4.656.000đ 40%
Giá thị trường: 7.760.000 đ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng 16 cổng PoE 100M,
 • 2 cổng uplink 10/100/1000M, Layer 2
 • Công nghệ đột phá: cấp nguồn lên đến 250m
 • Cổng ưu tiên: Cổng 1 - 8
 • Chống sét: 6KV cho mỗi cổng
 • Có tùy chọn cổng quang SDF
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE 16 port HIKVISION DS-3E0318P-E 10/100Mbps
Switch PoE 16 port HIKVISION DS-3E0318P-E 10/100Mbps Liên hệ
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
Switch PoE 16 port HIKVISION DS-3E0318P-E 10/100Mbps
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
 • Switch mạng 16 cổng PoE 100M,
 • 2 cổng uplink 10/100/1000M, Layer 2
 • Công nghệ đột phá: cấp nguồn lên đến 250m
 • Cổng ưu tiên: Cổng 1 - 8
 • Chống sét: 6KV cho mỗi cổng
 • Có tùy chọn cổng quang SDF
Khuyến mãi
Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD Hikvision Chiết khấu thêm trên đơn hàng 3% - 15% tùy đơn hàng, chi tiết liên hệ PKD
1 2